• Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata


Papież Fanciszek oznajmił go 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: "Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny".


Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050 rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach ustanowione jest przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.


Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji prezentuje oficjalny Hymn Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Rozpoczyna się on od łacińskich słów „Misericordes sicut Pater” czyli od hasła Roku: „Miłosierni jak Ojciec”.

Jego autorami są:

Paul Inwood (muzyka) i o. Eugenio Costa (tekst).

W prezentowanym nagraniu utwór wykonuje:

Papieski Chór Kaplicy Sykstyńskiej


Tekst Hymnu wraz z tłumaczeniem dostępny TUTAJ

 


Świętej Faustynie bezgranicznie ufającej Bogu, polskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, 

Pan Jezus powierzył wielką misję - Orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata. 

 Jej posłannictwem było przekazanie nowych modlitw i form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, 

które mają przypominać zapomnianą prawdę wiary o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. 

W przekazanym orędziu miłosierny Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie Zbawicielu jako Ojciec miłości i miłosierdzia, 

szczególnie wobec nieszczęśliwych, błądzących i grzeszących. 

Koronkę do Bożego Miłosierdzia  Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r.

jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.W Dzienniczku Siostry Faustyny przeczytać możemy:


Przez nią uprosisz wszystko,  jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą" (Dz. 1731).


Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia 

w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, 

jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz. 687).


„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, 

spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: 

Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, 

ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (...) żadna dusza, 

która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, 

która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, 

a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).


Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią - 

odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, 

a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę" (Dz. 811).GODZINA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA GODZINĄ ŚMIERCI JEZUSA

„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, 

szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (...) 

w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją..." (Dz. 1320).  Są na świecie takie kraje, w których o godz. 15:00 ludzie zatrzymują się w codziennych obowiązkach, 

oddając siebie i świat Bożemu Miłosierdziu. 

Są tacy ludzie, którzy o tej godzinie jadąc w tramwaju, będąc w pracy czy towarzystwie innych osób, 

bez zastanowienia i gorliwie odmawiają Koronkę. Nie wstydzą się wiary w Jezusa - wręcz przeciwnie.

Przykrą sprawą jest niestety fakt, że Koronka do Bożego Miłosierdzia bardziej popularna jest 

w innych zakątkach świata niż w Polsce.

Młodzi ludzie nie znają, lub nie chcą poznać tej pięknej modlitwy, która w połączeniu 

z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, objawiła niejednokrotny cud.

Jest to najpopularniejszy i najbardziej czczony obraz na całym świecie.

Przed nim dokonuje się najwięcej cudów.


Dziś, dostępny jest w największej i najdokładniejszej reprodukcji dzieła sztuki w Polsce!.

Dzięki fotografii wykonanej w bardzo dużej rozdzielczości, ten łaskami słynący obraz, można oglądać z bliska w jakości HD.

Fotografia obrazu pędzla Adolfa Hyły z kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

zawiera 3 miliardy pikseli, czyli 3 Gigapiksele / 3 miliardy pikseli, 12 godzin zdjęć, 6 miesięcy pracy /.


Zobacz wizerunek z bliska, na stronie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia