Wypominki czytane są zawsze przed każdą Mszą Świętą w niedzielę / 10 min /.

W listopadzie wypominki czytane są w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą / 10 min /.
Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie,

błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich,

za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich,

oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.