ogloszenia-parafialnejpg


III NIEDZIELA WIELKANOCNA

15.04.2018r.


W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31). Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie ma na celu pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Pisma Świętego.

 

1. W sobotę na godz. 16.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

 

2. W przyszłą niedzielę, 22 kwietnia, od godz. 14.00, poświęcenie pól w Rudnie Górnym. Msza Święta o błogosławieństwo w pracy dla mieszkańców Rudna

   Górnego odprawiona będzie w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.

 

3. Składam podziękowanie za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. 

 Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

Szczęść Boże!